Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Virtual boardroom | Board software

De New York Stock Exchange eist dat een besturen van alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar dezelfde zelfevaluatie uitvoeren om vast te stellen of de comités en haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van dit oefening is ervoor erbij zorgen datgene besturen worden bemand en geleid bij gepaste manier; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn boven het nakomen van hun verplichtingen; plus dat daarginds betrouwbare processen zijn vanwege aan een basisvereisten bij voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, ofschoon veel directeuren tevreden zijn met de taak deze zij en hun medebestuursleden vervullen, de boardevaluaties plus de evenement van de directiekamer langs board-room.nl verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens beslist onderzoek betreffende The Miles Group en het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal met 1 zelfs 5 bij termen van effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” zijn en één “niet bij allemaal effectief “). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board aangaande de vaardigheden en ervaring beschikt die nodig zijn om toezicht te houden op hun handelsbedrijf.

boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens eruit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) betreffende de bedrijven die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en alleen een derde (36%) ben van mening dat hen bedrijf de prestaties van individuele bestuurders zeer goed karaf beoordelen. Langduriger aandacht aan individuele beoordeling is een noodzakelijke stap om het prestaties van de groep geaggregeerd erbij waarborgen. Bestuurders hebben ook slechts dezelfde bescheiden tevredenheid over de dynamiek van de directiekamer. Slechts tweederde (64%) betreffende de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open staat voor nieuwe standpunten; toch de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en slechter geworden dan een helft (46% procent) ben ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is met mening datgene een deel van het bestuurders dezelfde te grote invloed heeft op beslissingen van de raad van bestuur (een dynamiek die “een bestuur binnen beslist raad” werd genoemd). Het typische directeur is betreffende mening datgene ten minste één collegadirecteur uit hen bestuur dienen worden verwijderd omdat deze persoon niets effectief zijn. Dit zijn verontrustende statistieken die suggereren dat veel bedrijven genkel raadsevaluaties benutten om de bijdrage betreffende hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans aan een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en word vaak uitgevoerd door de general counsel of externe juridisch medewerker. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. Het onderzoekt zoals of de bedrijf is comités met de juiste manier bezit gestructureerd; ofwel het handelsbedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; plus of u bedrijf zich houdt bij een reeks processen deze in overeenstemming zijn met de zogenaamde beste praktijken die sinds bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar ook meer waardevormende deel met het evaluatieproces van de raad zijn om de bijdrage van individuele bestuurders en het interpersoonlijke plus groepsdynamiek van bestuursleden bij beoordelen. Bijvoorbeeld de bovenstaande gegevens aangeven, wordt deze oefening vaak niet op een rigoureuze manier verricht en bij veel diensten is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met het echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Deze houding zijn een vergissing. Hoewel u moeilijker en tijdrovender ben, biedt het beoordeling betreffende individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste kans tot verbetering door de rollen, een bijdrage plus de effectiviteit van elke bestuurslid erbij onderzoeken.